Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja pokretnog kompresora, pneumatske bušilice, tokarskog stroja, sušare, dizalica, teretnih vozila...

Izvor: Oslobođenje, 10.08.2014.

Srednjobosanske šume

Šume Središnje Bosne

Средњобосанске шуме d.o.o.

Ul. 770. Slavne brdske brigade bb

Tel/fax: 030/270-735

Broj: 01-03-5642/14

Datum: 6. 8. 2014. godine

 

Na osnovu Odluke Uprave Društva o prodaji osnovnih sredstava broj 01-3440/14 od 6. 5. 2014. godine - sistemom usmenog javnog natjecanja-licitacijom, objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za prodaju osnovnih sredstava u vlasništvu Društva

I NAZIV PRODAVCA

Srednjobosanske šume / Šume središnje Bosne / Средњобосанске шуме d.o.o, Ul. 770. slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf (u daljem tekstu Društvo).

II  PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su osnovna sredstva u vlasništvu Dntštva i to:

CENTRALNI LAGER FOJNICA

1. POKRETNI KOMPRESOR -TRUDBENIK DOBOJ

model - D&MN 2005, godina proizvodnje 1989, kompresor je u ispravnom stanju

početna cijena 1.200,00 KM

2. PNEUMATSKA BUŠILICA -RUČNI PIŠTOLJ, 2 kom.

početna cijena 2 x 150,00 KM

3. KOMPRESOR 140 4T kompresor je u ispravnom stanju

početna cijena 1.150,00 KM

PNEUMATSKl ČEKIĆ

čekić je u ispravnom stanju

početna cijena 140,00 KM

4. OŠTRICA RAVNIH NOŽEVA, ručni rad nepoznat proizvođač i godina proizvodnje

početna cijena 65,00 KM

5. TOKARSKl STROJ, Fam fabrika, Novi Sad fabrički broj 16/104, model 1967. godine

početna cijena 760,00 KM

6. SUŠARA

ISV vakuumska, kapacitet 20 m3

početna cijena 4.850,00 KM

 

CENTRALNI LAGER BUGOJNO

7. KOMBI MERCEDES 208

registarska oznaka A57-K-845, broj šasije 61718486284, godina proizvodnje 1990, boja vozila narandžasta, vozilo je neispravno

početna cijena u visini vrijednosti starog željeza (0,40 KM x stvarna težina)

8. DIZALICA FAP 1620

godina proizvodnje 1990, boja vozila narandžasta, broj motora 169162/2F130B, broj šasije 112203, vozilo nije registrovano

početna cijena 6.400,00 KM

9. DIZALICA FAP1620

godina proizvodnje 1984, boja vozila narandžasta, broj motora 142638, broj šasije 98088, motor ne radi, vozilo nije registrovano

početna cijena 4.500,00 KM

10. DIZALICA FAP 1620

boja vozila narandžasta, nema motora, vozilo nije registrovano

početna cijena 4.900,00 KM

11. DIZALICA FAP 222S - samoistovarivač-kiper

godina proizvodnje 1990, boja vozila narandžasta, broj motora 169064, broj šasije 2228RBK111938 nema diferencijala, vozilo nije registrovano

početna cijena 6.800,00 KM

12. PRIKOLICA GORICA

godina proizvodnje 1983, boja vozila plava, priključno vozilo

početna cijena 2.236,00 KM

13. TERETNO VOZILO TAM 75

godina proizvodnje 1984, boja vozila narandžasta, vozilo je neispravno

početna cijena 1.370,00 KM

14. TERETNO VOZILO TAM (Pokretna radionica)

oblik karoserije FURGON, godina proizvodnje 1985, boja vozila zelena, broj šasije 840007505, vozilo nije u voznom stanju

početna cijena 1.800,00 KM

 

PARKING ZGRADE DIREKCIJE DRUŠTVA

15. RENAULT LAGUNA

Limuzina, broj šasije F4PC770C030603, snaga motora 89 kW, godina proizvodnje 2001, vozilo neispravno i neregistrovano

početna cijena 1.700,00 KM

NAPOMENA: Sve početne cijene navedene su bez PDV-a

                       Početna vrijednost starog željeza je 0,40 KM/kg bez PDV-a

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešča imaju fizička i pravna lica koja izvrše uplatu kaucije na transakcijske račune Društva broj: 3060450000015807 otvoreni kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. i 3389002210442024 kod UniCredit Bank d.d.

Kaucija iznosi 10% vrijednost svakog pojedinačnog sredstva i plaća se za svako sredstvo za koje če se nadmetati. Kaucija se ne plaća za sredstva koja će biti prodana u visini vrijednosti starog željeza. Pravo učešča u postupku prodaje nemaju zaposleni u Društvu.

IV NAČIN PRODAJE

Sredstva koja su predmet prodaje kupuju se u viđenom stanju, bez naknadnih prigovora koje se odnose na predmet prodaje. Sredstva namijenjena za prodaju od tačke 1-6. mogu se pogledati na lageru šumarije Fojnica, Bakovački put bb, Fojnica, svaki radni dan nakon objave oglasa, od 7 do 15 sati. Kontakt-osobaje Pašić Samir, tel. br. 061/786-439.

Sredstva namijenjena za prodaju od tačke 7-14. mogu se pogledati na lageru Bugojno 307 Motorizovana brigada, Bugojno, svaki radni dan nakon objave oglasa, od 7 do 15 sati. Kontakt-osoba je Sead Šečić, tel. br. 061/793-966.

Sredstva namijenjena za prodaju pod tačkom 15. mogu se pogledati na parkingu direkcije Društva 770. slavne brdske brigade bb, svaki radni dan nakon objave oglasa, od 7 do 15 sati. Kontakt-osoba je Ljiljana Petrović, tel. br. 063/334 306.

Prodaja sredstava vršiće se neposrednom pogodbom - LICITACIJOM u prostorijama Društva (Srednjobosanske šume / Šume središnje Bosne d.o.o-, Ul. 770. slavne brdske brigade bb)

LICITACIJA ĆE SE ODRŽATI 19. 8. 2014. godine u 12 sati.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponudena cijena.

V OBAVEZE KUPCA

Ponuđač čija je cijena najpovoljnija, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključivanju pisanog ugovora, nakon čijeg potpisivanja je dužan uplatiti puni iznos postignute cijene pokretne stvari. Uplaćena kaucija uračunava se u iznos kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Nakon što kupac upiati iznos postignute cijene, omogućit će mu se preuzimanje pokreme stvari u posjed.

Sve poreze, troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

VI DODATNE INFORMACIJE

Učesnicima u javnoj prodaji čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija bit će vraćena.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 063/334-306. Kontakt-lice je Ljiljana Petrović.

Javni poziv objaviće se na oglasnoj ploči Uprave Društva, oglasnim pločama šumarija (1-12), WEB stranici Društva i u dnevnoj štampi.

 

VD DIREKTORA

Bajro Makić, dipl. ing. šum.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: