Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja furnira bukovog - nepareni i pareni

Izvor: Glas Srpske, 13.08.2014.

JAVNO PREDUZEĐE ŠUMARSTVA
"ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC
ŠG "GRADIŠKA" GRADIŠKA

Broj: 01-5862/14.

Datum: 11.8.2014. godine
 

Javno preduzeće šumarstva "Šume RS" a.d. Sokolac ŠG "Gradiška" Gradiška oglašava po drugi put prodaju putem javnog nadmetanja robe-furnira neparenog bukovog, u količini od 35.214,47 m2 po cijeni od 11.250,00 KM i furnir bukov pareni u količini od 126.970,33 m2 po cijeni od 23.500,00 KM.
U navedene cijene nije uračunat PDV.

Navedenu robu moguće je pogledati svakim radnim danom u krugu preduzeća "Nova Borja" a.d. za preradu drveta Teslić, ulica Svetog Save broj 96, u vremenu od 11 do 13 časova, kontakt osoba Vladimir Kolesnik.

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prodaja će se obaviti dana 22.8.2014. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama ŠG "Gradiška" Gradiška ulica Vojvode Mišića broj 10.

Pravo kupovine imaju sva pravna lica koja su registrovana za preradu drveta i furnira. Svi ponuđači dužni su uplatiti kauciju od 10% od početne cijene robe na žiro-račun JPŠ "Šume RS" a.d. Sokolac ŠG "Gradiška" Gradiška broj 5520140001954218 Hypo Alpe Adria Bank Gradiška.

Roba se prodaje viđeno kupljeno.
 

Direktor
Milan Sredojević, dipl. inž. šum.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: