Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ogrijeva za zagrijavanje-pelet

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

HRVATSKA BOLNICA
"DR. FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 68-1-1-1-25/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" Nova Bila
Kontakt osoba: Andrea Šarac
Adresa: Dubrave bb, Nova Bila
Poštanski broj: 72276
Općina/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236052950005
Telefon: 030708500
Faks: 030707421
Elektronska po{ta: uprava@bolnica-novabila.com
Internet adresa:www.bolnica-novabila.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Razina: Srednjobosanska županija/Županija Središnja Bosna
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava ogrijeva za zagrijavanje- pelet
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Ponovni otvoreni postupak za nabavu ogrijeva za zagrijavanje-
peleta
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouTD
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
105.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Hrvatska bolnica "Dr. fra mato Nikolić" Nova Bila
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
DatouTD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1.Cijena, učešće: 80,00 %
2.Uvijeti plaćanja, učešće: 20,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 10.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:17.9.2014 Vrijeme:9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.9.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" Nova Bila,
Dubrave bb, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Pisani zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije (sa svim
podacima o ponuđaču), uz dokaz o uplati 20,00 KM na račun
Bolnice 3382502200095747 kod UniCredt Bank, podnosi se
osobno ili putem fax-a. Na nalogu za uplatu obavezno navesti "Za
TD za pelet". Tenderska dokumentacija se može preuzeti u sobi
Protokola, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati,a može se dostaviti
i putem pošte. Pravo na uvid u TD, prije otkupa, imaju ponuđači
koji podnesu pisani zahtjev, osobno ili na fax.
(A-12758-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: