Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka hrane za potrebe Službe za ishranu bolesnika: svježe voće i povrće, konzervisano povrće, mlijeko i mliječni proizvodi...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 245-1-1-1-153/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
Kontakt osoba: Anita Prskalo
Adresa: KRALJA TVRTKA BB
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227224680006
Telefon: 036336500
Faks: 036322712
Elektronska po{ta: pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa:www.kb-mostar.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 6
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava hrane za potrebe Službe ua ishranu bolesnika SKB Mostar
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 5.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:16.9.2014 Vrijeme:9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.9.2014. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88
000 Mostar (Ravnateljstvo)
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Žiroračun broj: 3381002200717786 UniCredit bank dd Mostar
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Svježe voće i povrće
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
127.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana od dana zaključenja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
SKB Mostar
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Konzervitano povrće
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
51.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana od dana zaključenja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
SKB Mostar
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mlijeko i mliječni proizvodi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
210.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana od dana zaključenja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
SKB Mostar
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Proizvodi od žitarica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana od dana zaključenja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
SKB Mostar
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Riba, jaja, pileće meso i konzervirani mesni proizvodi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
161.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana od dana zaključivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
SKB Mostar
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ostale prehrambene namirnice
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u natječajnoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
86.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
godinu dana od dana zaključivanja ugovora
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
SKB Mostar
(A-12886-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: