Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka specijalnih vozila (autosmećar) za skupljanje i prevoz komunalnog otpada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

OPĆINA KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 99-1-1-3-51/14
Broj obavještenja o nabavci: 99-1-1-1-30/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Kladanj
Kontakt osoba: Senahid Šarić
Telefon: 035621150
Elektronska po{ta: opcinakl@kladanj.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: KLADANJ
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dva nova specijalna vozila (autosmećar) za skupljanje i
prevoz komunalnog otpada
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Ugovor obuhvata nabavku dva vozila (autosmećar))
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
2 specijalna vozila (autosmećar)
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
320.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco sjedište ugovornog organa -grad Kladanj
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 90 dana od dana stupanja na snagu ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 40,00%
2. Rok garancije, učešće: 20,00%
3. Odziv po pozivu za servisiranje vozila
u garantnom roku (Servisni rok), učešće: 20,00%
4. Rok plaćanja, učešće: 10,00%
5. Rok isporuke robe, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 14.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
309.028,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
309.028,00 KM
(C-12825-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: