Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja motornih vozila Dacia Logan, Suzuki Vitara, traktora, starog željeza, starih drvenih stubova, bakarnih kablova, radijatora, akumulatora....

Izvor: Press Republika Srpska, 19.08.2014.

Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"

Matično preduzeće a. d. TREBINJE

ZP "ELEKTRO DOBOJ" a .d. DOBOJ

 

Na osnovu Odluka Nadzornog odbora MH "ERS" MP a. d. TREBINJE ZP ,ELEKTRO DOBOJ, a. d. DOBOJ, broj: NO-7086/14 od 17.07.2014. godine i broj: NO-7087/14 od 17.07.2014. godine, Komisija za sprovođenje licitacije

 

OGLAŠAVA

prodaju starog materijala, opreme i starih motornih vozila putem licitacije, a kako slijedi:

 

LOT 1. - MOTORNA VOZILA

Red.br.vozila

MARKA I TIP

God.proiz.

Broj šasije i broj motora

Vozno stanje

Početna cijena KM

Napomena

1.

DACIA LOGAN 1,5

reg. br.

M91-O-515

vozilo odjavljeno

2007.

KNEDC2412361

72212

A3E338451

Nije u voznom stanju

12.066,00

ne podliježe obavezi plaćanja PDV-a od strane kupca

2.

DACIA LOGAN 1,4

reg. br.

092-T-655

vozilo odjavljeno

2006.

TSMMAA35S00

904407

G13BB778521

Nije u voznom stanju

5.340,00

 

ne podliježe obavezi plaćanja PDV-a od strane kupca

3.

SUZUKI VITARA

vozilo odjavljeno

2002.

VSEETW04XNT

202017

Nije u voznom stanju

1.849.00

podliježe obavezi plaćanja PDV-a od strane kupca

4.

IMT 577-TRAKTOR

vozilo odjavljeno

1986.

5010115589

Nije u voznom stanju

4.000,00

podliježe obavezi plaćanja PDV-a od strane kupca

 

LOT 2. STARO AlFe UŽE, STARI AlFe KABLOVI

- RJ Doboj

AlFe uže cca 4.050 kg

AlFe kablovi cca 1.410 kg

- RJ Teslić

AlFe uže cca 4.150 kg

AlFe kablovi cca 600 kg

- RJ Modriča

AlFe uže cca  1.940 kg

AlFe kablovi cca 386 kg

- RJ Šamac

AlFe uže cca 6.772 kg

AlFe kablovi cca 715 kg

- RJ Derventa

AlFe uže cca  3.000 kg

AlFe kablovi cca 2.500 kg

- RJ Brod

AlFe uže cea  3.721 kg

AlFe kablovi cca 228 kg

Ukupno za LOT 2.                                                                                   cca 29.472 kg

                                                                                           Početna cijena 0,80 KM/kg

 

LOT 3. STARO ŽELJEZO

- RJ Doboj          1.282 kg

- RJ Teslić          6.380 kg

- RJ Modriča       2.130 kg

- RJ Šamac           645 kg

- RJ Derventa     3.500 kg

- RJ Brod              432 kg

 

Ukupno za LOT 3.        cca 14.369 kg

                                   početna cijena 0,36 KM/kg

 

 

LOT 4. STARI DRVENI STUBOVI

- RJ Teslić          56 kom

- RJ Modriča        9 kom

- RJ  Brod          47 kom

 

 Ukupno za LOT 4.        112 kom   cca 7 m

                                     početna cijena 0,12 KM/m

 

 

LOT 5. STARI BAKARNI KABLOVI

- RJ Teslić             cca 300 kg

- RJ Derventa         cca 300 kg

 

Ukupno za LOT 5.        cca 600 kg

                                    početna cijena 8,50 KM/kg

 

LOT 6. STARO TRAFO-UŽE

- RJ Modriča  240 litara

- RJ Šamac  150 litara

 

Ukupno za LOT 6.          390 litara

                                      početna cijena 0,30 KM/l

 

LOT 7. STARI ARMIRANO BETONSKI NOGARI

-RJ Doboj                                2.090 kom

 

Ukupno za LOT 7.           2.090 kom

                                      početna cijena 2,00 KM/kom

 

 

LOT 8. STARI RADIJATORI OD ALUMINIJUMA

-RJ Modriča                      29 kom

 

Ukupno za LOT 8.           cca 290 kg

                                       Početna cijena 0,85 KM/kg

 

 

LOT 9. STARI TRANSFORMATORI

-RJ Doboj                            20 kom

 

Ukupno za LOT 9.               20 kom   10959 kg

                                           početna cijena 1.50 KM/kg

 

 

LOT 10.  STARE GUME

- RJ Modriča      20 kom

- RJ Brod          14 kom

 

Ukupno za LOT 10.           34 kom

                                       početna cijena 0.10 KM/kom

 

LOT 11. STARI AKUMULATORI

-RJ Teslić                 cca 30 kg

-RJ Derventa             cca 120 kg

-RJ Brod                   cca 40 kg

 

Ukupno za LOT 11.         cca 190 kg

                                       početna cijena 21,00 KM/kg

 

 

LOT 12. STARE TERMOAKUMULACIONE PEĆI

- RJ Modriča                  6 kom

 

Ukupno za LOT 12.        6 kom

                                      početna cijena 50,00 KM/kom

 

 

LOT 13. STARA PUMPA ZA VODU

- RJ Modriča                  1 kom

 

Ukupno za LOT 13.      1 kom

                                    početna cijena 50,00 KM/kom

 

LOT 14. STARI STOLOVI

- RJ Modriča      12    kom

 

Ukupno za LOT 14.          12 kom

                                        početna cijena 5,00 KM/kom

 

 

LOT 15. STARI DRVENI ORMAR

- RJ Modriča                   1 kom

 

Ukupno za LOT 15.       1 kom

                                     početna cijena 1.00 KM /kom

 

 

Sve početne cijene izražene su bez PDV. Licitacija će se obaviti putem zatvorenih ponuda.

Ukoliko ponudu podnosi fizičko lice ponuda mora da sadrži: prezime i ime ponuđača, tačnu adresu prebivališta, redni broj LOT-a za koji se podnosi ponuda, čitko napisanu ponuđenu tijenu bez PDV-a, te potpis ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi pravno lice ponuda mora da sadrži: naziv ponuđača sa tačnom adresom sjedišta, broj LOT-a za koje se podnosi ponuda, čitko napisanu ponuđenu cijenu bez PDV-a , te potpis ovlašćenog lica i pečat.

Ukoliko se podnosi ponuda za motorno vozilo, pored gore navedenog potrebno je navesti i redni broj vozila, marku, tip i registarsku oznaku vozila, Ponude, sa svim gore navedenim elementima se dostavljaju u zatvorenim kovertama.

Ponude koje ne budu imale sve elemente koji su naprijed navedeni smatraće se formalno neispravnim i kao takve neće se uzeti u obzir.

Ponude dostaviti na adresu ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, ul. Nikole Pašića 77, Doboj, sa posebnom napomenom na koverti ,Za licitaciju,, kao i redni broj

LOT-a za koji se dostavlja ponuda, te redni broj vozila, ukoliko se ponuda dostavlja za motorno vozilo.

Rok za dostavu ponuda je do dana otvaranja ponuda.

Otvaranje ponuda izvršiće Komisija dana 08.09.2014. god. u 11,00 časova u Upravnoj zgradi ZP "Elektro Doboj" a. d. Doboj, ul. Nikole Pašića 77.

Motorna vozila navedena u LOT-u 1. nalaze se u Doboju, a detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon 053/209-762, kao i pogledati navedena vozila, svakim radnim danom od 12 do 15 časova.

Roba koja je predmet prodaje po LOT-ovima od 2. do 15. nalazi se u Radnim jedinicama kako je navedeno u oglasu gdje se ista može i pogledati, a kontakt osobe su tehnički rukovodioci Radnih jedinica.

Konačne količine po LOT-ovima od 2. do 15. biće utvrđene vaganjem, odnosno mjerenjem.

Preuzimanje kupljenog materijala i opreme (LOT-ovi od 2. i 15.) vršiće se po Radnim jedinicama gdje se predmetna roba nalazi i to uz prisustvo Komisije prodavca.

Za kupovinu starog trafo ulja (LOT 6.) ponudu mogu dostaviti samo ovlašćena preduzeća za otkup sa odgovarajućim licencama, te su uz ponudu dužni dostaviti dozvolu za upravljanje otpadom u skladu sa "Pravilnikom o vrstama otpada i djelatnostima upravljanja otpadom za koje je potrebna dozvola". Težina transformatora (LOT 9.) će se uzimati sa tablice na transformatoru s tim da se računa težina istog bez ulja, a kupac preuzima transformatore u viđenom stanju, komplet sa uljem, ako ga ima u kazanu transformatora. Kupac je obavezan trafo-ulje iz transformatora koristiti u skladu sa zakonskim (ekološkim) propisima.

Ukoliko nema tablice težina se računa iz prospekta koji predočava predstavnik distribucije. Ako kupac insistira da se izvrši vaganje transformatora troškove vaganja snosi kupac.

Po okončanju postupka licitacije kupac je dužan izvršiti uplatu cjelokupno izlicitiranog iznosa sa obračunatim PDV-om za opremu i za motorna vozila za koja je to obaveza, a umanjen za uplaćeni iznos od 10% početne cijene.

Iznos koji je kupac uplatio na ime kaucije od 10% početne cijene biće priznat kao dio uplate iznosa ponuđenog na licitaciji za predmetno vozilo ili opremu.

Sve troškove oko preuzimanja, kao i troškove nastale po preuzimanju predmetnih vozila i opreme snosi Kupac. Ukoliko se prodaja ne obavi na prvoj licitaciji druga licitacija će se održati 15.09.2014. godine u 11 časova.

Učesnici licitacije dužni su prije početka licitacije, a najkasnije do 10 časova na dan licitacije položiti na blagajni Preduzeća iznos u gotovini od 10% početne cijene vozila ili opreme za koje se podnosi ponuda.

 

Broj: 8348/14

Datum: 18.08.2014. god.

 

DIREKTOR

Milenko Cvijanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: