Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka novih putničkih motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPUTEVI REPUBLIKE
SRPSKE" BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 477-1-1-1-41/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" Banja
Luka
Kontakt osoba:Tamara Šobota i Dragan Čivčić
Adresa: Veselina Masleše 22
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402955260002
Telefon: 051233680
Faks: 051233700
Internet adresa:www.autoputevirs.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka novih putničkih motornih vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka novih putničkih motornih vozila i to:
- 3 putnička motorna vozila snage motora minimalno 55 kNJ
- 1 putničkog motornog vozila snage motora minimalno 75 kNJ
- 1 putničkog motornog vozila snage motora minimalno 130 kNJ
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
dato u tednerskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
170.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
u sjedištu Kupca,tj.ul.Vase Pelagića br. 10, 78 000Banja Luka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45dana
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u Tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Dato u Tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u Tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u Tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
23.9.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 23.9.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.9.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: ul. Vase Pelagića 10, 78 000 Banja Luka
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači su obavezni dostaviti zahtjev za preuzimanje tednerske
dokumentacije u pisanom obliku i to putem faksa na broj
051/233-700,lično ili putem pošte.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba:Tamara Šobota
Adresa:Vase Pelagića10
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051233680
Faks: 051233700
Elektronska po{ta: tsobota@autoputevirs.bom
Internet adresa:www.autoputevirs.com
(A-13235-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: