Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka goriva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

JKUP "KOMUNALIJE" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1048-1-1-1-9/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JKUP "Komunalije" d.o.o.
Kontakt osoba: Sulejman Mujakić
Adresa: Ulica Ive Marinkovića bb
Poštanski broj: 77230
Opština/Grad: Velika Kladuša
IDB/JIB: 4263437550005
Telefon: 037775195
Faks: 037775196
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: VELIKA KLADUŠA
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka goriva za potrebe JKUP "Komunalije" d.o.o. Velika
Kladuša
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
eurodiesel: 80.000 litara; eurosuper: 6.000 litara
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
175.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Velika Kladuša
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
jedna godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 25.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.9.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Ive Marinkovića bb; Velika Kladuša
(A-13231-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: