Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka jednožilnog okruglog, gumenog kabla za upotrebu u pitkoj vodi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 126-7-1-4-586/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Kamenica Esvada, dipl.ing.maš.
Adresa: Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
Internet adresa:www.viksa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
KZ 59/14 - Jednožilni okrugli, gumeni kabl za upotrebu u pitkoj
vodi, 1 x 95 mm, kao ARISTONCAVI, Drinccable
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 10.9.2014. Vrijeme: 9:00
Adresa i mjesto: ul. Terezija broj 38, soba broj 20, Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Kujundžić Elma
Adresa: ul. Terezija broj 38
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
Elektronska po{ta: elmak@viksa.ba
Internet adresa:www.viksa.ba
(D-13071-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: