Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka hrane za službene pse

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 166-1-1-6-257/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 166-1-1-1-247/14
Datum objave obavještenja: 7.7.2014.
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Kontakt osoba: Željko Pejić
Adresa: Bulevar Desanke Maksimović 4.
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401630930005
Telefon: 051334365
Faks: 051334395
Elektronska po{ta: umf@mup.vladars.net
Internet adresa:www.mup.vladars.net
I.2. Ispravlja se sljedeće:
OdjeljakIV.3.a. mijenja se i glasi: 29.8.2014.
OdjeljakIV.4 mijenja se i glasi: Datum: 2.9.2014, vrijeme: 11:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi: Datum: 2.9.2014, vrijeme: 12:00,
mjesto: Kao u koraku 1.
(F-13119-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: