Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja putničkih vozila Renault 19 i Volkswagen Golf 3

Izvor: Glas Srpske, 28.08.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

78000 Banjaluka, Vuka Karadžića br.4.,

Tel: +387(0) 51/247403,

faks:+387(0) 51/247493

E-mail: prs@pravobranilastvors.com

 

JP-331/14

Dana: 26.8.2014. godine

 

Na osnovu rješenja Pravobranilaštva Republike Srpske broj JP-331/14 od 18.8.2014. godine, Pravobranilaštvo Republike Srpske objavljuje

 

OGLAS

za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju osnovnih sredstava

 

1. Pravobranilaštvo Republike Srpske, sa sjedištem u Banjaluci, ulica Vuka Karadžića broj 4, putem prikupljanja pismenih ponuda oglašava prodaju osnovnih sredstava - putničkih vozila, i to:

LOT -1, RENAULT 19 - registrovan do 12.3.2015. godine

- vrsta vozila: putničko

- boja vozila: bijela

- oblik karoserije: limuzina

- godina proizvodnje: 1998

- mjesta za sjedenje: 5

- vrsta motora: dizel

- snaga motora: 47 kW

- radni obim motora: 1870

- POČETNA CIJENA: 1.690,00 KM

- vozilo se nalazi u Banjaluci u ulici Vuka Karadžića broj 4

 

LOT - 2, RENAULT 19  - nije registrovan

- vrsta vozila: putničko

- boja vozila: bijela

- oblik karoserije: limuzina

- godina proizvodnje: 1998

- mjesta za sjedenje: 5

- vrsta motora: dizel

- snaga motora: 47 kW

- radni obim motora: 1970

- POČETNA CIJENA: 2.028,00 KM

- vozilo se nalazi u Trebinju, Autoservis LOKE, Gorički put broj 70

 

LOT - 3, RENAULT 19  - registrovan do 15.3.2015. godine

- vrsta vozila: putničko

- boja vozila: bijela

- oblik karoserije: limuzina

- godina proizvodnje: 1998

- mjesta za sjedenje: 5

- vrsta motora: dizel

- snaga motora: 47 kW

- radni obim motora: 1870

- POČETNA CIJENA: 2.028,00 KM

- vozilo se nalazi u Banjaluci u ulici Vuka Karadžića broj 4

 

LOT - 4, VOLKSWAGEN GOLF 3 - nije registrovan

- vrsta vozila: putničko

- boja vozila: siva

- oblik karoserije: limuzina

- godina proizvodnje: 1994

- mjesta za sjedenje: 5

- vrsta motora: dizel

- snaga motora: 47 kW

- radni obim motora: 1896

- POČETNA CIJENA: 500,00 KM

- vozilo se nalazi u ulici Svetosavskoj broj 12, Vlasenica.

 

2. Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva fizička i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od početne prodajne cijene na blagajnu Pravobranilaštva Republike Srpske, a dokaz o uplati dostave (uplatnica u zatvorenoj koverti uz ponudu) na uvid Komisiji prije početka otvaranja ponuda.

3. Ponude sa traženim podacima, tačna adresa, telefon i dokaz o uplati kaucije dostaviti najkasnije do 12.9.2014. godine do 15 časova na adresu: Pravobranilaštvo Republike Srpske, 78 000 Banjaluka, ulica Vuka Karadžića broj 4, sa naznakom "NE OTVARAJ - ZA KOMISIJU ZA JAVNU PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA -PUTNIČKA VOZILA - ZA LOT_.

4. Otvaranje ponuda obaviće se dana 15.9.2014. godine u 12 časova u prostorijama Pravobranilaštva Republike Srpske Banjaluka, ulica Vuka Karadžića 4 u kancelariji broJ 317.

5. Otvaranje ponuda sprovodi komisija za javnu prodaju.

6. Zainteresovana lica mogu pogledati osnovno sredstvo svakog radnog dana u periodu od 10 do 13 časova na gore navedenim adresama, uz prethodnu najavu licu iz tačke 11. ovog oglasa.

7. Osnovno sredstvo se prodaje u viđenom stanju, bez prava reklamacije.

8. Svi troškovi koji nastanu u vezi sa prodajom sredstava iz tačke 1. ovog oglasa, snosi kupac.

9. Ponuđaču koji se proglasi najpovoljnijim, kaucija se uračunava u cijenu i ne vraća se. Ukoliko ponuđač ostvari pravo, pa odustane, uplaćena kaucija se ne vraća. Ponuđačima koji ne ostvare pravo kupovine uplaćena kaucija se vraća.

10. O rezultatima izbora najpovoljnijeg ponuđača, ponuđači će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

11. Za sve informacije se možete obratiti lično u Pravobranilaštvo Republike Srpske - Banjaluka ili na telefon 051/247-636, kontakt osoba Stevan Berić.

 

PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

-KOMISIJA ZA PRODAJU-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: