Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja metalne strugotine - čelične željezne špene

Izvor: Oslobođenje, 29.08.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o.

SARAJEVO

 

Na osnovu člana 58. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH" br. 27/06, 5/08, 49/08, 57/09 i 59/11), Odluke Uprave Društva UD-3361-10.5./2014 od 24.7.2014. godine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.0.0. Sarajevo objavljuju

 

JAVNO NADMETANJE BROJ UD-33621-10.5./2014

za prikupljanje ponuda za prodaju:

metalne strugotine - čelične željezne špene

 

I - OPŠTI PODACI

 

PREDMET PRODAJE

1. metalne strugotine - čelična željezna špena

2. Početna prodajna cijena je 17.000 KM (slovima: sedamnaest hiljada konvertibilnih maraka), odnosno 0,34 KM po kilogramu, bez uračunatog PDV-a.

Ponude koje sadrže cijenu manju od navedene početne prodajne cijene se neće razmatrati.

Predmetni otpadni materijal se prodaje u Rajlovcu (uskladišten u magacinu CR Rajlovac) Bačići bb, 71000 Sarajevo. Tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresi Kolodvorska broj 4, Sarajevo, uz prethodnu uplatu 10 KM ili (5 eura) u korist: JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO, broj ŽR. 3389002207823509 - Unicredit Bank za KM ili za eure JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO, broj IBAN BA.3389002207823509, SWIFT: UNCRBA 22 for ŽFBH Unicredit Bank.

 

Ponude predati najkasnije do 10.9. u 14 časova. Otvaranje u 14 i 15 časova.

 

Predsjednik Uprave - generalni direktor

mr. Puzić Nijaz, dipl. ing. saob.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: