Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sadnica malina i opreme za navodnjavanje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

OPĆINA JAJCE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 359-1-1-1-71/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA JAJCE
Kontakt osoba: Selmir Avdić
Adresa: Nikole Šopa bb
Poštanski broj: 70101
Opština/Grad: Jajce
IDB/JIB: 4236200900004
Telefon: 030658013
Faks: 030658013
Elektronska po{ta: opc.jajce@tel.net.ba
Internet adresa:www.opcina-jajce.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: JAJCE
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sadnica malina i opreme za navodnjavanje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka sadnica malina i opreme za navodnjavanje
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
85.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Jajce
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
20 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano Tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano Tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano Tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Općina Jajce - mala sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknadu za Tendersku dokumentaciju izvršiti na račun otvoren
kod HYPO ALPE ADRIA BANK broj: 3060250000480835, sa
naznakom uplata za tender. dokumentaciju broj: 02-14-7-6854/14,
vrsta prihoda 722131, broj općine: 042, primalac Općine Jajce
(A-13770-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: