Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka opreme za fizikalnu medicinu (uređaj za terapiju radijalnim udarnim valovima, uređaj za laser terapiju, komplet za cervikalnu i lumbalnu trakciju, aparat za ultrazvučnu terapiju...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
"ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO"
BRČKO DISTRIKT BIH
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 1358-1-1-1-106/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova "Zdravstveni centar Brčko"
Brčko distrikt BIH
Kontakt osoba: Dragan Jokanović
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj: 76101
Općina/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600324320000
Telefon: 049236061
Faks: 049236061
Elektronska po{ta: dragan.jokanovic80@gmail.com
Internet adresa:www.bolnica-brcko.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Razina: Brčko distrikt
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 7
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabava opreme za fizikalnu medicinu za potrebe Javne zdravstvene
ustanove "Zdravstveni centar Brčko"
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 23.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:30.9.2014 Vrijeme:13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 13:05
Mjesto: Bolnica Brčko distrikta, Banjalučka 3, Brčko (dvorana za
edukaciju)
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Uređaj za terapiju radijalnim udarnim valovima
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
15.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. garantni rok, učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Uređaj za laser terapiju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
6.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. garantni rok, učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Komplet za cervikalnu i lumbalnu trakciju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. garantni rok, učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Aparat za ultrazvučnu terapiju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. garantni rok, učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Aparat za terapiju galvanskom strujom
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.700,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. garantni rok, učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Aparat za terapiju dijadinamičkim strujama
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. garantni rok, učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
IR lampa
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana potpisa do momenta isporuke
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. garantni rok, učešće:10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(A-13384-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: