Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka mrežne i računarske opreme (računari, monitori, printeri i multifunkcijski uređaji, UPS, serveri, čitači dokumenata, licence za sistem elektronske razmjene podataka i nadogradnja i proširenja network storaga)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 45-1-1-3-58/14
Broj obavještenja o nabavci: 45-1-1-1-53/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za policijsku podršku
Kontakt osoba: Eldin Subaša
Telefon: 033727505
Elektronska po{ta: eldin.subasa@psa.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
I.3. Zajednička nabavka
Da
I.3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj
nabavci
1. Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Granična policija
Bosne i Hercegovine, Državni nivo
2. Državna agencija za istrage i zaštitu, Državni nivo
3. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Državni nivo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2, 3, 4
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mrežne i računarske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mrežne i računarske opreme za potrebe policijskih tijela
BiH (Granične policije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu,
Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka monitora
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka monitora za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
KaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana od dana potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco centralno skladište Državne agencije za istrage i zaštitu, Istočno
Sarajevo, ul. Nikole Tesle 59
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 11.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
9.908,60
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
11.024,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka printera i multifunkcijskih uređaja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka printera i multifunkcijskih uređaja za potrebe Državne
agencije za istrage i zaštitu
II. Ukupna količina ili obim ugovoraKaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7.350,42 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana od dana potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco centralno skladište Državne agencije za istrage i zaštitu, Istočno
Sarajevo, ul. Nikole Tesle 59
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 11.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka mrežne opreme i UPS-ova
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka mrežne opreme i UPS-ova za potrebe Granične policije
BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
KaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
16.666,65 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 dana od dana potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Fco centralno skladište Granične policije BiH, Sarajevo - Ilidža, ul.
Reufa Muhića 2-A i centralno skladište Državne agencije za istrage
i zaštitu, Istočno Sarajevo, ul. Nikole Tesle 59
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 11.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
22.272,75
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
22.272,75
(C-13564-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: