Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka licenci za antivirusni softver, desktop računara, štampača, multifunkcijskog color uređaja i digitalnih fotoaparata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

MUP KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 202-1-1-3-344/14
Broj obavještenja o nabavci: 202-1-1-1-336/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Sabina Vlačić
Telefon: 033286747
Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3, 4, 5
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka informatičke opreme za Upravu administracije i podrške
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka: licenci za antivirusni softver, desktop računara,
štampača, multifunkcijskog color uređaja i digitalnih fotoaparata.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka licenci za antivirusni softver
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka licenci za antivirusni softver
II. Ukupna količina ili obim ugovoradatouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
10.940,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
datouTD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Magacin MUP-a KS
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 75,00%
2. rok isporuke, učešće: 20,00%
3. garantni rok, učešće: 5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka desktop računara
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka desktop računara
II. Ukupna količina ili obim ugovora
datouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1.025,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
datouTD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Magacin MUP-a KS
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 75,00%
2. rok isporuke, učešće: 20,00%
3. garantni rok, učešće: 5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka štampača
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Laserski štampač i mrežni laserski štampač
II. Ukupna količina ili obim ugovora
datouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12.478,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
datouTD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Magacin MUP-a KS
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 75,00%
2. rok isporuke, učešće: 20,00%
3. garantni rok, učešće: 5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka multifunkcijskog color uređaja
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka multifunkcijskog color uređaja
II. Ukupna količina ili obim ugovora
datouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3.160,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
datouTD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Magacin MUP-a KS
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:7 5,00%
2. rok isporuke, učešće: 20,00%
3. garantni rok, učešće: 5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka digitalnih foto aparata
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka digitalnih foto aparata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
datouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.350,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
datouTD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Magacin MUP-a KS
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 75,00%
2. rok isporuke, učešće: 20,00%
3. garantni rok, učešće: 5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 28.8.2014.
(C-13645-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: