Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka opreme za grijanje: vertikalni i kombinovani bojleri, toplovodni ndustrijski grijači, kugla ventili, slavine...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"
KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 289-1-1-3-1878/14
Broj obavještenja o nabavci: 289-1-1-1-1822/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Telefon: 032771153
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za grijanje u Podružnicu Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Vertikalni i kombinovani bojleri, toplovodni ndustrijski grijači za
rad sa recirkulacionim zrakom,konzole za toplovodni industrijski
grijač, kugla ventili 5/4" NP16, slavine za punjenje i pražnjenje
1/2"-Kovina, radijatorska rebra gusana 680/4, radijatorske
redukcije čelične sa lijevim i desnim navojem 5/4"-1/2"L i D,
radijatorski ozračni ventili 1/2", radijatorski ravni ventili i
podventili 1/2",konzole stojeće i cjevaste za gusani radijator i
nosači NUT za gusani radijator, a sve prema tehničkoj specifikaciji
koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
73.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 19.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
66.950,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
66.950,00 KM
V.5. Dodatne informacije
289-1-1-1-1822/14
(C-13668-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: