Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka lijekova, sredstava za pranje i čišćenje, goriva i maziva, plinova i RTG filmova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

JAVNA USTANOVA BOLNICA ZA PLUĆNE
BOLESTI I TUBERKULOZU TRAVNIK
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 379-1-1-3-4/14
Broj obavještenja o nabavci: 379-1-1-1-3/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu
Travnik
Kontakt osoba: Mihajlo Sokanović
Telefon: 030513948
Elektronska po{ta: bolnicatbc@global.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka raznih vrsta roba
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka raznih vrsta neprehrambenih roba po sukcesivnim
isporukama u periodu od dvije godine počev od dana zaključenja
ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka raznih medicinskih potrošnih sredstava
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
nabavka raznih medicinskih potrošnih sredstava
II. Ukupna količina ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
60.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
2 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:30.7.2014.
(C-13657-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: