Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) na području SBK

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 579-1-1-3-58/14
Broj obavještenja o nabavci: 579-1-1-1-53/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
KANTON SREDIŠNJA BOSNA, SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE
Kontakt osoba: Amir Škandro
Telefon: 030518091
Elektronska po{ta: slzajposlova@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 10
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 4, 6, 10
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva (nafte i naftnih derviata)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva putem benzinskih pumpi na području
Srednjobosanskog kantona.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Donji Vakuf
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
44.820,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Benziska pumpa na području općine Donji Vakuf
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00%
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:11.7.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Fojnica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
44.820,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Benziska pumpa na području općine Fojnica
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00%
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:11.7.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka goriva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka goriva na području općine Busovača
II. Ukupna količina ili obim ugovora
27.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
44.820,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Benziska pumpa na području općine Busovača
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00%
2. Rok plaćanja, učešće: 20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:11.7.2014.
(C-13389-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: