Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kancelarijskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

SUD BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 225-7-1-4-44/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Sud Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Mirsel Šaković
Adresa: Kraljice Jelene 88
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200057260002
Telefon: 033707351
Faks: 033707351
Elektronska po{ta: ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba
Internet adresa:www.sudbih.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 16.9.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Sud Bosne i Hercegovine
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osobe:
Mirsel Šaković Tel 033 707 313
mirsel.sakovicŽsudbih.gov.ba
Ranka Crkvenjaš Tel 033 707 351
ranka.crkvenjasŽsudbih.gov.ba
(D-13412-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: