Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka protivpožarnih sredstava, PP aparata i hidrantske opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 313-7-1-4-551/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLIĆ
Adresa: SVETOG SAVE 71
Poštanski broj: 74000
Opština /Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa:www.zrs-rs.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Željezničke usluge
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji protiv požarnih sredstava, PP aparata i
hidrantske opreme.
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka protiv požarnih sredstava, PP aparata i hidrantske
opreme, prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 17.9.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: "Željeznice Republike Srpske" A.D.Doboj, 74
000 Doboj, ulica Svetog Save broj 71.
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Ponuđači iz Bosne i Hercegovine su dužni da na žiro-račun
Ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke
A.D.-Doboj) uplate iznos od 35,10 KM, prije preuzimanja tender
dokumentacije, a ponuđači iz inostranstva 17,95€, na osnovu
sledećih instrukcija:
HAABAT 2B
F56A INTERMEDIARY:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
INTERNATIONAL AG
KLAGENFURT, AUSTRIA
F 57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION; /
AT25 5220 0000 0932 3929
HAABBA2B
HYPO ALPE ADRIA BANK A. D
ALEJA SVETOG SAVE 13
BANJA LUKA, BIH
F59 BENEFICIARY CUSTOMER:
IBAN: VA 39 5520 2033 9022 3191
ŽELJEZNICE RS AD
UL. SVETOG SAVE 71
DOBOJ
(D-13528-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: