Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova kompresora zraka tramvaja, kompresora zraka za tramvaje i rezervnih dijelova za tramvajska vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 599-7-1-4-375/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće
"Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Šećo Karkelja
Adresa: Velikih drveta br. 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200055640002
Telefon: 033293298
Faks: 033454691
Elektronska po{ta: komercijala@gras.ba
Internet adresa:www.gras.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Usluge gradskeželjeznice, tramvaja, trolejbusa,
autobusa ili žičare
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za tramvajska vozila tip 9/10 G
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1228A Rezervni dijelovi kompresora zraka tramvaja 9/10 G
LOT 1228 Kompresor zraka za tramvaj 9/10G
LOT 1223 Rezervni dijelovi za tramvajska vozila 9/10G
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 17.9.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o.Sarajevo ul. Srđana Aleksića
br. 1(Velikih drveta br,1)
(D-13665-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: