Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka vaga

Izvor: eKapija.ba, 01.09.2014.

Naš znak: 04-7366/14

Datum: 1.9.2014.

 

Predmet: Javni poziv za isporuku vaga

 

Poštovani!

 

Pozivam Vas da dostavite ponude radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za isporuku tehničkih vaga

 

1. Predmet ponude:

1.1.Tehnička vaga karakteristika:

Opseg mjerenja: 0 do 2 kilograma.

Podiok: 1 gram

Klasa tačnosti: 2

Količina .........1 komad

 

1.2. Tehnička vaga karakteristika:

Opseg mjerenja: 0 do 6 kilograma.

Podiok: 1 gram

Klasa tačnosti: 2

Količina .........2 komada

 

2. Priprema ponude:

2.1. Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

2.1.1. Uvjerenje o registraciji PDV obveznika;

2.1.2. Pun naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail;

2.1.3. Cijena ponuđene robe;

2.1.4. Paritet isporuke;

2.1.5. Način plaćanja;

2.1.6. Rok važenja ponude;

 

Cijene iskazati bez PDV-a

 

3. Dostava ponude:

Ponuda se dostavlja lično ili poštom na adresu:

 

„RAFINERIJA ULjA"MODRIČA a.d.

Vojvode Stepe Stepanovića broj 49

74480 Modriča

 

Sa naznakom „Ponuda za nabavku tehničkih vaga" - ne otvarati

 

Ponuđač snosi sve troškove vezane za dostavljanje ponude.

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15.9.2014. u 14 sati.

 

Za sve dodatne tehničke informacije možete se obratiti Draganu Vidoviću na tel. +387 (0)53 822 303

 

Za ostale informacije Rajko Vasiljević tel. + 387 (0)53 822 354

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: