Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka opreme Jedinici za nemire: zaštitne maske, baterije za ručne radio stanice, taktičke futrole

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SBK/KSB
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 96-1-1-1-43/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SBK/KSB
Kontakt osoba: FRANO BRKAN
Adresa: ALEJA KONZULA BB
Poštanski broj: 72270
Općina/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236202350001
Telefon: 030518763
Faks: 030518763
Elektronska po{ta: nabava@mupsbk.com.ba
Internet adresa:www.mupsbk-ksb.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Srednjobosanska ‘upanija/Županija Središnja Bosna
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava opreme Jedinici za nemire: zaštitne maske, baterije za ručne
radio stanice, taktičke futrole
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava opreme Jedinici za nemire: 100 komada zaštitnih maski,
100 komada baterija za ručne radio stanice, 100 komada taktičkih
futrola.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
300 komada
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
MUP SBK/KSB, Aleja Konzula bb, Travnik
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Rokovi izvršenja ugovora će biti definisani u ponudi najpovoljnijeg
dobavljača
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 70,00 %
2. rok isporuke, učešće: 30,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 8.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:8.10.2014 Vrijeme:14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.10.2014. Vrijeme: 16:00
Mjesto: MUP SBK/KSB u sjedištu, Aleja Konzula bb, Travnik
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za tendersku dokumentaciju slati na fax: 030 518-763 ili na
mail adresu: nabavaŽmupsbk.com.ba. Tenderska dokumentacija se
može preuzeti svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati uz
podnošenje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 10,00 KM.
Uplatu izvršiti na DEPOZITNI RAČUN SBK/KSB broj:
1320102012536750 otvoren kod NLB Banke d.d. Tuzla, vrsta
prihoda: 721119, općina: 091, budžetska organizacija: 9999999 sa
naznakom "za otkup tenderske dokumentacije".
(A-13936-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: