Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka goriva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 245-1-1-1-156/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
Kontakt osoba: karolina brekalo
Adresa: KRALJA TVRTKA BB
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227224680006
Telefon: 036336500
Faks: 036322712
Elektronska po{ta: pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa:www.kb-mostar.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava goriva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava goriva za godišnje sukcesivne potrebe Prometne službe,
Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno natječajnoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Benzinske crpke ponuditelja
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Godinu dana od dana potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno natječajnoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno natječajnoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno natječajnoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno natječajnoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 80,00 %
2. Uvjeti plaćanja, učešće: 20,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 30.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 7.10.2014 Vrijeme: 9:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.10.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Ravnateljstvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kralja
Tvrtka bb, 88 000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natječajna dokumentacija se može osigurati nakon predočenja
dokaza o uplati naknade za otkup natječajne dokumentacije u
iznosu 10 KM na ‘iroračun 3381002200717786 kod UniCredit
bank dd Mostar
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Adresa: KRALJA TVRTKA BB- Pravna služba
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036336530
Faks: 036322712
Elektronska po{ta: pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa:www.kb-mostar.org
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Adresa: KRALJA TVRTKA BB- PROTOKOL
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036336530
Faks: 036322712
Elektronska po{ta: pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa:www.kb-mostar.org
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Adresa: KRALJA TVRTKA BB-Pravna služba
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036336530
Faks: 036322712
Elektronska po{ta:pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa:www.kb-mostar.org
(A-13932-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: