Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta Naša djeca Brčko distrikt BiH: namirnice, mlijeko i mliječni proizvodi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 257-1-1-3-1385/14
Broj obavještenja o nabavci: 257-1-1-1-1319/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miroslav Ristanović
Telefon: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Brčko distrikt
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i
zabavišta"Naša djeca"Brčko distrikt BiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Namirnice
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
94.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 14.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Mlijeko i mliječni proizvodi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 14.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
(C-13814-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: