Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka laboratorijskog pribora i posuđa i hemikalija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

JU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 868-1-1-3-14/14
Broj obavještenja o nabavci: 868-1-1-1-11/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SARA-
JEVO
Kontakt osoba: Emina Hadžić
Telefon: 033723723
Elektronska po{ta: pmf@pmf.unsa.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka laboratorijskog pribora i posuđa i hemikalija
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka laboratorijskog pribora i posuđa i hemikalija
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Laboratorijski pribor i posuđe
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka laboratorijskog pribora i posuđa
II. Ukupna količina ili obim ugovora
19.658,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
19.658,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:95,00%
2. Garantni rok, učešće:2,00%
3. Uslovi plaćanja, učešće:3,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:44.712,14
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
65.016,85
(C-14013-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: