Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rakije na bazi voća domaće proizvodnje namjenjene za prodaju u bescarinskoj prodavnici aerodroma

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 196-7-1-4-328/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Međunarodni aerodromSarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Dejan Kadrić
Adresa: Kurta Schorka 36
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska pošta: ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa:www.sarajevo-airport.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Djelatnosti zračne luke
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Rakije na bazi voća domaće proizvodnje namjenjene za prodaju u
bescarinskoj prodavnici aerodroma (sukcesivna isporuka)
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Rakije na bazi voća domaće proizvodnje namjenjene za prodaju u
bescarinskoj prodavnici aerodroma (sukcesivna isporuka)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 22.9.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: J.P. MEĐUNARODNI AERODROM
"SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 36. - Nova upravna
zgrada, Protokol
(D-13966-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: