Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka peciva od brašna

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 599-7-1-4-411/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalno Javno Komunalno Preduzeće
"Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Ajanović Šefket
Adresa: Velikih drveta br. 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200055640002
Telefon: 033293298
Faks: 033454691
Elektronska po{ta: komercijala@gras.ba
Internet adresa:www.gras.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Usluge gradske‘eljeznice, tramvaja, trolejbusa,
autobusa ili ‘ičare
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Hljeb brašno i proizvodi od brašna
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1912 Peciva od brašna
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 2.10.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul Srđana Aleksića
br.1 Velikih drveta br.1
(D-14119-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: