Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka gredera snage motora min. 190 kW i min. 200 kW

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 280-1-1-12-553/14
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 280-1-1-11-454/14
Datum objave obavještenja: 10.3.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Sanela Mulić
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi:Datum: 17.9.2014, vrijeme: 9:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi:Datum: 17.9.2014, vrijeme: 10:00,
mjesto: Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, Sala 145/II.
Promijenjeni su podaci na sljedećim lotovima: 1, 2
ISPRAVKA ANEKSA B
ZA LOT BROJ 1
I.1. Ispravlja se sljedeće:Odjeljak V. mijenja se i glasi: Otvaranje ponuda 17.09.2014.
godine, II sprat, sala 145 /II u 10:00 sati.
ISPRAVKA ANEKSA B
ZA LOT BROJ 2
I.1. Ispravlja se sljedeće:Odjeljak V. mijenja se i glasi: -Rok za prijem ponuda/zahtjeva za
učešće -
17.09.2014. godine do 09.00 sati.
- Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda -17.09.2014. godine u
10.15 sati., Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, Sala 145/II.
Odjeljak V. mijenja se i glasi: -Rok za prijem ponuda/zahtjeva za
učešće -
17.09.2014. godine do 09.00 sati.
- Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda - 17.09.2014. godine u
10.15 sati., Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, Sala 145/II.
Procurement notice in correction:Procurement notice number: 280-1-1-11-454/14
Date of publication: 10.3.2014.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority dataOfficial name: PE Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Dependet
group-Coal mine Kakanj
Contact person: Sanela Mulić
Address: Alije Izetbegovića 17
Postal code: 72240
Municipality/City: Kakanj
Identification number: 4218055050007
Telephone: 032552530
Fax: 032552530
Internet address: www.rmukakanj.ba
I.2.Corrections:Section I.2. Postal code is changed as: 71 000.
Section III.3 is changed as:Date: 17.9.2014, Time: 9:00.
Section IV. is changed as: Date: 17.09.2014.
Time: LOT 1 - 10.00
Time: LOT 2 - 10.15.
(F-13843-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: