Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka medicinskih naprava, lijekova i proizvoda za osobnu njegu

Izvor: Official Journal of the European Union, 13.09.2014.
  •  

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

2014/S 176-311912

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministry of Health
50 divizija No 6
1000 Skopje
BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Telefon: +389 23112500
E-pošta: tangelco@yahoo.com
Telefaks: +389 23113014

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.moh.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33000000

Opis
Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 21.10.2014 - 12:00
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
21.10.2014 - 12:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: