Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka elektrotehničkog, vodo-bravarskog matrijala i alata za tekuće održavanje zgrade

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-1-1-378/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABIĆ
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br. 55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492185
Faks: 033492381
Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka elektrotehničkog, vodo-bravarskog matrijala i
alata za tekuće održavanje zgrade
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka elektrotehničkog, vodo-bravarskog matrijala i
alata za tekuće održavanje zgrade
Općine Novo Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
dato u tenderskoj dokumeticiji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.735,04
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Novo Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Tri (3) godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.10.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: U sali za vjenčanje u prizemlju zgrade Općine Novo
Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 55
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknada za tendersku dokumentaciju se može izvršiti na:depozitni
račun Općine Novo Sarajevo broj:
3380002210023628 kod UniCredit Banke, sa naznakom otkup
tenderske dokumentacije: Sukcesivna isporuka elektrotehničkog,
vodo-bravarskog matrijala i alata za tekuće održavaanje zgrade
Općine Novo Sarajevo, vrsta prihoda 722449, šifra Općine 079.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti i u sobi 307/III, Općina
Novo Sarajevo. Tenderska dokumentacija se može dostaviti
poštom, nakon priloženog dokaza o uplati. Zainteresovani mogu
izvršiti uvid u Tendersku dokumentaciju prije otkupa.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Kalabić Sead- Abdurrahman
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br. 55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492185
Faks: 033492381
Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Fata Husejnović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br. 55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492185
Faks: 033492381
Elektronska po{ta: privreda@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
(A-14446-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: