Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i transport soli NaCl do punktova za zimsko održavanje cesta na teritoriju F BiH za zimu 2014/2015. godine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

CESTE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 1107-1-1-1-24/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: CESTE D.D. MOSTAR
Kontakt osoba: MARIJAN GELO, TOMISLAV ŠEGO
Adresa: ANTE STARČEVIĆA BB
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227038030000
Telefon: 036397310
Faks: 036397315
Elektronska po{ta: marijan.ceste@tel.net.ba
Internet adresa:www.ceste-dd.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabava soli putem otvorenog postupka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i transport soli do punktova za zimsko održavanje cesta na
teritoriju F BiH za zimu 2014/2015
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
DatouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
DatouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
DatouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 6.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:13.10.2014 Vrijeme:10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.10.2014. Vrijeme: 10:15
Mjesto: CESTE d.d. Ante Starčevića bb 88000 Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ugovorni organ zadržava pravo na eventualnu nabavku dodatnih
roba provede u skladu sa članom 11.Zakona o JN BiH .
UVJETI ZA DOBIVANJE TD
počev od 16.09.2014 godine uz potvrdu o uplati 30,00 KM na
adresi pod I.1 ili putem pošte ili elektronskim zahtjevom.
na zahtjev ponuđača na faks 036/397-315
Broj računa: 3381002200432121 za uplate u KM;
71009784806035005 za uplate u EUR. BIC: UNCRBA22DŽDŽDŽ
IBAN: BA393380604803500570 kod UniCredit BANC d.d.
Mostar.
Svrha: Otkup TD za nabavu i transport soli
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Marijan Gelo, Tomislav Šego
Adresa: ANTE STARČEVIĆA BB
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036397310
Faks: 036397315
Elektronska po{ta: marijan.ceste@tel.net.ba
Internet adresa:www.ceste-dd.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava i transport soli NaCl
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava i transport 1350 t NaCl soli za ceste u nepromočivim
džambo vrećama od cca 1000 kg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1350
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
270.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
datouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
datouTD
V. Dodatne informacije
nema
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava i transport soli NaCl
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava i transport 400 t NaCl soli za ceste pakovane u PVC vreće
od po 50 kg i povezane i složene na paleti od 1000 kg
II. Ukupna količina ili obim ugovora
400
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
100.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
datouTD
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
datouTD
V. Dodatne informacije
nema
(A-14559-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: