Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka riblje mlađi i ribe za poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnim području - ribolovna zona Konjic

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 336-1-1-3-341/14
Broj obavještenja o nabavci: 336-1-1-1-323/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo -
Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Kontakt osoba: Jusuf Jusić
Telefon: 036758145
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka riblje mlađi i ribe za poribljavanje voda sliva rijeke
Neretve u ribolovnom području - ribolovna zona Konjic koje koristi
Udruženje građana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" -
Konjic
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka riblje mlađi i ribe za poribljavanje voda sliva rijeke
Neretve u ribolovnim području - ribolovna zona Konjic koje koristi
Udruženje građana "Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" -
Konjic prema LOT-ovima:
- LOT 1: Glavatica (3 5)cm,
- LOT 2: Glavatica (10 15)cm,
- LOT 3: Mekousna pastrmka (10 15)cm,
- LOT 4: Mekousna pastrmka (3 5)cm,
- LOT 5: Potočna pastrmka, (3 5)cm,
- LOT 6: Potočna pastrmka (10 15)cm,
- LOT 7: Potočna pastrmka (25 30)cm,
- LOT 8: Šaran (250 500)grama.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka riiblje mlađii glavatice uzrasta (35)cm za poribljavanje
voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području - ribolovna zona
Konjic koje koristi Udruženje građana "Organizacija sportskih
ribolovaca Konjic" - Konjic
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kao pod I.1.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
24.000 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
48.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Započinje potpisivanjem ugovora a završava izvršenjem
ugovorenih obaveza
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Ribolovno područje - ribolovna zona Konjic
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka riblje mlađi glavatice uzrasta (10 15) cm za
poribljavanje voda sliva rijeke Neretve u ribolovnom području -
ribolovna zona Konjic koje koristi Udruženje građana
"Organizacija sportskih ribolovaca Konjic" - Konjic
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kao pod I.1.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
16.000 komada
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
32.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Započinje potpisivanjem ugovora a završava izvršenjem
ugovorenih obaveza
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Ribolovno područje- ribolovna zona Konjic
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 12.8.2014.
(C-14384-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: