Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka medicinskih sredstava za dijagnostičke i interventne procedure: igle, tkivni klip marker, indeflatori, šprice, lubrikant, kateteri, dilatatori...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 506-1-1-3-896/14
Broj obavještenja o nabavci: 506-1-1-1-700/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Mr.ph.spec. Indira Perla; tel: 298142; fax: 266841;
e-mail:indira.perlaŽkcus.ba
Telefon: 033298142
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 44
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 9, 20, 27, 34, 38, 44
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Medicinska sredstva za dijagnostičke i interventne procedure za
potrebe O.J.Klinika za radiologiju KCUS
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Igle bez mandrena za davanje anestetika
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 1.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 20
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Lubrikant za BARD MAGNUM pištolj
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 1.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 27
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Teflonske ‘ice vodilje
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 1.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 34
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Standardni okluzioni balon kateter
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 1.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 38
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kateteri za postavljanje koilova
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 1.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 44
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Klip za automatsku špricu
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
"Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 1.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
(C-14301-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: