Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala za tekuće održavanje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHAĆ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 54-7-1-4-113/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHAĆ
Kontakt osoba: JASMINKA DŽANIĆ
Adresa: 502. VITEŠKE BRIGADE BR. 2
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263093360007
Telefon: 037224224
Faks: 037221560
Elektronska po{ta: mupusk@mupusk.gov.ba
Internet adresa:mupusk.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost: Službe javnog reda i sigurnosti
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
LOT 3 - nabavka materijala za tekuće održavanje
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
LOT 3 - nabavka materijala za tekuće održavanje
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 24.9.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova USK,
502.Viteške brigade broj 2, 77000 BIhać
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti
na osnovu zahjteva u zgradi "Oslobođenja" 501. Slavne bb, prvi
sprat ili putem faxa uputiti zahtjev, a ista će biti dostavljena poštom
odmah ili najkasnije u roku dva dana. Otvaranje ponuda
24.09.2014. godine u 13,00 sati.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Hamlat Alibegović, Jasminka Džanić
Adresa: 501.Slavne bb. ( zgrada "Oslobođenja)
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
Telefon: 037226698
Faks: 037223060
Elektronska po{ta: administracija@mupusk.gov.ba
Internet adresa:mupusk.gov.ba
(D-14245-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: