Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka dijelova za drenažni sistem pogona HE Jablanica: protočni indikator, davač induktivni...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 336-7-1-4-335/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo -
Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
Kontakt osoba: Jusuf Jusić
Adresa: Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj: 88420
Opština/Grad: Jablanica
IDB/JIB: 4200225150072
Telefon: 036758145
Faks: 036758107
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
10202-150/14: Nabavka dijelova za drenažni sistem pogona HE
Jablanica
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Kao u prethodno navednom koraku
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Jaroslava Černija br.1, 88420 Jablanica, BiH
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokuementacija je besplatna i izdaje se na pismeni
zahtjev ponuđača, a mogu je preuzeti lično na naznačenoj adresi ili
se ista može dostaviti poštom preporučeno ili elektronski
e-mail-om.
(D-14371-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: