Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka protivprovalnih vrata i antistatik podova, bukove šperploče

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM INŽENJERING SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 401-7-1-4-567/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo
Kontakt osoba: Midhat Durmo
Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 18
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033460974
Elektronska pošta: kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka protivprovalnih vrata i antistatik podova
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 - Nabavka protivprovalnih vrata - kpl 17
LOT 2 - Nabavka antistatik poda - m 2 110,50
Nabavka bukove šperploče - m 2 129,00
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 26.9.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: BH Telecom d.d. - Telecom Inženjering, ul.
Bulevar Meše Selimovića 18, 71000 Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj
nabavci roba putem konkuretskog zahtjeva sa objavom
obavještenja broj KPSO 18-027/14 su date sve neophodne
informacije za sačinjavanje ponude. Tenderska dokumentacija je
besplatna. Tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na zahtjev,
svakim radnim danom od 08,00-15,30 sati ili će ugovorni organ
dobavljačima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od 3 (tri)
dana nakon prijema zajtjeva za dostavu tenderske dokumentacije.
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači šalju na
broj faksa: 033/460-974. Adresa za predaju ponuda: PROTOKOL,
Bulevar Meše Selimovića 18, 71000 Sarajevo
(D-14357-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: