Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka termopanela za kontejnere - 17 kpl

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM INŽENJERING SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 401-7-1-4-569/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo
Kontakt osoba: Amela Zgodić
Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 18
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033460974
Elektronska pošta: kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe - termopaneli za kontejnere
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka termopanela za kontejnere - 17 kpl
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 26.9.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering
ul. Bulevar Meše Selimovića 18, 71000 Sarajevo, PROTOKOL
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj
nabavci roba putem konkurentskog zahtjeva sa objavom
obavještenja broj: KPSO 18-028/14 su date sve neophodne
informacije sa sačinjavanje ponude.
Tenderska dokumentacija je besplatna. Tendersku dokumentaciju
dobavljači mogu preuzeti na zahtjev, svakom radnim danom od
08,00:15,30 sati ili će ugovorni organ dobavljačima otpremiti
tendersku dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakon prijema
zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije.
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači šalju na
broj faksa: 033/460-974.
Adresa za predaju ponuda: PROTOKOL, Bulevar Meše
Selimovića 18, 71000 Sarajevo.
(D-14358-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: