Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poplavljenih putničkih motornih vozila: Citroen jumpy, VW transporter, Opel Korsa...

Izvor: EuroBlic, 16.09.2014.

JZU "DOM ZDRAVLJA" DOBOJ

Broj: 4643/2014.

Datum: 15.09.2014.

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 3444/14. od 11.7.2014. godine v.d. direktora JZU "Dom zdravlja" Doboj raspisuje treći

 

JAVNI OGLAS
o prodaji putničkih motornih vozila putem prikupljanja pismenih ponuda

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA: prodaja poplavljenih putničkih motornih vozila u vlasništvu JZU "Dom zdravlja" Doboj putem prikupljanja pismenih ponuda.

 

II PREDMET PRODAJE: putnička vozila:
JZU "Dom zdravlja" Doboj prodaje poplavljena motorna vozila kako slijedi:

1. Putnički automobil "Citroen jumpy", sc (sanitetski prevoz), godište 1997, broj šasije VF7U6UU12232528, boja bijela, 1905 kubika, dizel, reg.454-K-906, početna cijena 500,00 KM,

2. Putnički automobil "VW transporter" (sanitetski prevoz), godište 1997, broj šasije WV2ZZZ70ZVH110717, boja bijela, masa 2.000 kg, dizel 2461 cm kubnih, reg. 185-E-992, početna cijena 4.500,00 KM,

3. Putnički automobil "Opel Korsa", godište 2002, broj šasije W0L0XCF0824164851, boja bijela, 1686 kubika, dizel, reg. A22-E-366, početna cijena 1.500,00 KM,

4. Putnički automobil "Pežo 405-D", godište 1995, limuzina, broj šasije VF34BD9B271429789, boja bijela, 1905 kubika, benzin, reg.845-T-698, početna cijena 1.200,00 KM,

5. Putnički automobil "KIA Pride Lim", godište 1999, broj šasije KNEDA2322YK230512, boja bijela, 1324 kubika, benzin, reg. 928-T-434, početna cijena 1.000,00 KM,

6. Putnički automobil "WV transporter", godište 1998, broj šasije 2ZZZ70ZWH053159, godište boja bijela, masa 1.600 kg, dizel 1896 cm kubnih, reg. 478-T-825, početna cijena 4.500,00 KM.

 

III PRAVO NA UČEŠĆE
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica (osim članova Komisije za procjenu vrijednosti i članova Komisije za provođenje licitacije) koja uplate depozit u visini 100,00 KM na žiro-račun Sberbank broj 567-543-10003904-91 JZU "Dom zdravlja" Doboj i svoje pismene ponude blagovremeno dostave na protokol ili na adresu JZU "Dom zdravlja" Doboj, Nemanjina 18 "Ponuda za licitaciju motornih vozila" sa naznakom na koverti NE OTVARAJ.

 

IV ROK ZA PRIJAVU
Rok za prijavu je do 23.09.2014. godine do 13 časova. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka i ponude ispod početne cijene neće se uzeti u razmatranje.

 

V VRIJEME LICITACIJE
Javno otvaranje pristiglih ponuda (uz prisustvo zainteresovanih ponuđača) održaće se 24.09.2014. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama JZU "Dom zdravlja" Doboj.
Ponuđaču koji ne oude izabran kao najpovoljniji uplaćeni depozit će se vratiti po okončanju postupka licitacije ili po isteku roka žalbe.

 

VI NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Po izvršenoj licitaciji u roku od 7 dana sačiniće se kupoprodajni ugovor sa kupcem za putničko vozilo koje je predmet prodaje, kada će se izvršiti uplata cjelokupne kupovne cijene. Uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

 

VII VRIJEME I NAČIN PREDAJE U POSJED
Putničko vozilo će se predati u posjed kupcu po zaključenju kupoprodajnog ugovora i prilaganja dokaza o uplati kupoprodajne cijene u cjelosti.


Putnička vozila mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 časova. Kontakt osoba je Simić Dalibor, mobilni telefon broj 066/117-550 (zvati od 7 do 15 časova) ili na mail info@domzdravljadoboj.ba.           
Oglas za prodaju putničkih motornih vozila objaviće se u dnevnom listu "Euro Blic" i oglasnoj tabli JZU Dom zdravlja" Doboj.

 

v.d. direktora:

mr Aleksandar Kovačević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: