Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka elektroopreme 4: toploskupljajući kablovski završetak, potporni izolator, osigurači i termički releji

Izvor: eKapija.ba, 17.09.2014.

Naš znak: 06-7785/14

Datum: 17.09.2014. godine

 

Predmet: JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ELEKTROOPREME 4

 

Poštovani !

 

 

Pozivamo Vas da dostavite ponude radi izbora najpovoljnijeg Ponuđača za isporuku elektroopreme.

 

1. Predmet Ponude

1.

Toploskupljajući kablovski završetak za unutrašnju montažu, za kaba XHE 49-A 1x150 mm2,10 kV, sa stopicom 150 mrr2 Al/012 mm Cu, sličan tipu PCLT- 12D/1XI Raychem, komplet za 3 faze.

kom

3

2.

Potporni izolator za unutrašnju montažu J4-170 "E RAOP", nazivni napon 35 kV, prelomna sila 4 kN, fiksiranje na podlogu vijkom M16, fiksiranje sabirnice vijcima MIO (u centru) i VI6 (dva naspramno simetrično u odnosu na cen:ar na međusobnoj udaljenost 36 mm). Može se ponuditi i odgovarajuća alternativa (obratiti pažnju na dužinu) uz detaljnu tehničku dokumentaciju.

kom

10

3.

Osigurač za zaštitu naponskih transformatora, tip VN- VU 10, 6,3 A, 10 kV, ELKER Ljubija ili ekvivalentan drugog proizvođača

kom

5

4.

Osigurač za zaštitu naponskih transformatora, tip VN- VU 35, 6,3 A, 35 kV, ELKER Ljubija ili ekvivalentan drugog proizvođača

kom

2

5.

Termički relej TD-EV 36-45 A ili ekvivalentan drugog proizvođača (prednost "KONČAR")

kom

5

6.

Termički relej TC NC 50-80 A ili ekvivalentan drugog proizvođača (prednost "KONČAR")

kom

5

 

2. Priprema Ponude

2.1. Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

2.1.1. Uvjerenje o registraciji PDV obveznika;

2.1.2. Puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e mail adresa;

2.1.3. Cijena ponuđene robe;

2.1.4. Paritet isporuke; 

2.1.5. Rok isporuke;

2.1.6. Način plaćanja;

2.1.7. Važnost ponude;

2.1.8. Detaljnu tehničku dokumentaciju nuđene opreme, ako se nudi alternativna oprema;

2.1.9. REFERENC LISTA. Cijene iskazati bez PDV-a.

 

3. Dostava Ponude

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

„RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d.

Vojvode Stepe Stepanovića 49

74480 Modriča

Sa naznakom "Ponuda za ELEKTROOPREMU 4- ne otvarati

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 26.09.2014. godine do 14,00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odjeljenju Nabave - kontakt osoba Branimir Vujić, Tel/fax +387 53 810 962 e-mail: branimir@modricaoil.com

 

ili

Slobodan Alaković

Rukovodilac postrojenja za proizvodnju

preuzimanje i distribuciju električne energije

Tel. +387 (0) 53 822 217

Mob. +387 (0) 65 642 259

e-mail: sloboa@modricaoil.com

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: