Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka zimske opreme za teretna i putnička vozila: gume, lanci i tečnost za pranje vjetrobranskih stakala

Izvor: Dnevni Avaz, 20.09.2014.

avaz-roto press               

               

Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost „avaz - roto press" d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjska br. 24a raspisuje,

               

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijg ponuđača za nabavku zimske opreme za teretna

i putnička vozila

               

I-PREDMET JAVNOG OGLASA

Predemet javnog oglasa je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku:

               

1. Gume za teretna vozila

R. br.

Dimenzije

1

215/75 R 16 C

2

225/70 R15C

3

215/70 R15C

4

225/65 R16C

5

175/65 Rl4 XL

6

195/65 R15XL

7

185/65 R15XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gume za putnička vozila

R.br.

Dimenzije

1

185/65 Rl 4

2

175/70 R13

3

185/65 R15

4

175/65 R14

5

165/70 R14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lanci za teretna vozila            

R.br.

Dimenzije gume

1

215/75 R 16 C

2

225/70 R15C

3

215/70 R15C

4

225/65 R16C

5

175/65 R14XL

6

195/65 Rl 5 XL

7

185/65 R15XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

4. Lanci za putnička vozila          

R.br.

Dimenzije gume

1

185/65 Rl 4

2

175/70 Rl3

3

185/65 R15

4

175/65 R14

5

165/70 R14

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

5. Tečnost za pranje vjetrobranskih stakala      

R/br       

Tačka smrzavanja

1

-20 C

2

-60 C

       

 

 

 

 

        

II - PRAVO UČEŠĆA:                      

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog oglasa.          

               

III-SADRŽAJ PONUDE:                  

Ponuda iz javnog oglasa treba da sadrži:                             

1. Naziv i tačnu adresu ponuđača                           

2. Ovjerenu kopiju Rješenja iz sudskog registra                              

3. Uvjerenje o PDV registraciji                 

3. Ovjerenu ponudu sa jediničnim cijenama                     

4. Rok isporuke od momenta narudžbe                              

5. Način i uslove plaćanja                            

6. Garanciju o kvalitetu

               

IV - KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE                         

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od:

1. Ponuđene cijene                       

2. Način i uslovi plaćanja                             

3. Rok isporuke od momenta narudžbe                              

4. Garancija o kvalitetu                

5. Reference ponuđača               

               

V - PODNOŠENJE PONUDE:                       

Ponude dostaviti propisno zatvorene, kovertirane i zapečaćene putem pošte ili lično na adresu:

Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost „avaz - roto press" d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjska 24a.,   

               

Na zapečaćenoj koverti obavezno naglasiti „PONUDA ZA NABAVKU ZIMSKE OPREME-NE OTVARAJ" najkasnije do 29.9.2014. godine do 16 sati.    

               

Kontakt osoba: Hadžimešić Amer, telefon 033/281 -459, 061/157-224, e-mail: amer@avaz.ba

               

VI-TROŠKOVI PONUDE:                              

Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost „avaz - roto press" d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa, zadržava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimično odbije svaku ponudu, poništi javni poziv ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o isporuci i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takvog postupka. 

Sa ponuđačima čije ponude budu prihvaćene bit će potpisan ugovor.  

               

VII-VAŽNA OBAVJEŠTENJA                        

Nakon završenog javnog oglasa ne obavezujemo se vraćati dostavljene ponude sa pratećom dokumentacijom.         

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: