Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja teretnih vozila Mercedes Benz i Renault Kipper

Izvor: Oslobođenje, 20.09.2014.

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama

"Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo                                                                                       

Općinski sud Sarajevo                                 

065-O-Reg-13-001306 od 30.04.2013.g.                                

POV broj: 200630090001                                                                                           

Žro-raćun:   338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo                                              

161-000-00367200-40 Ratffeisen bank Sarajevo

                                              

Na osnovu Odluke o poništenju javnog oglasa o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije, broj 0103-1716-11/14 od 17. 9. 2014. godine, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo objavljuje:                                    

                                              

JAVNI OGLAS

za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije/javnog nadmetanja          

                                              

1. Predmet prodaje su rashodovana sredstva kako slijedi:

 - Teretno vozilo Mercedes Benz (Krug ŠU Hadžići) (u neispravnom stanju) početna cijena sa PDV-om je 30.000,00 KM

- Teretno vozilo Renault Kipper (Krug ŠU Hadžići) (u neispravnom stanju) početna cijena sa PDV-om je 11.000,00 KM                                

                                              

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do četvrtka, 2.10. 2014. godine, do 12 sati, na Protokol KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.                                              

                                              

Napomena: Sve neophodne informacije za javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172. Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba  i na oglasnoj ploči Pređuzeća.                                    

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: