Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sa ugradnjom rezervnih dijelova za održavanje vozila: kočnice, disk pločice, filteri za ulje, filteri za gorivo...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

OPĆINA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-186/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA ZENICA
Kontakt osoba: Emira Dajić
Adresa: TRG BH BROJ 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218237080009
Telefon: 032208013
Faks: 032208017
Elektronska po{ta: emira.dajic@zenica.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: ZENICA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: tri godine
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka sa ugradnjom rezervnih dijelova za održavanje vozila za
potrebe Općine Zenica
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
u skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
poslovne prostorije dobavljača
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00%
2. rok plaćanja, učešće: 5,00%
3. rok ugradnje, učešće: 5,00%
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
13.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Općina Zenica, Služba za zajedničke poslove, Trg BiH 6,
III sprat, kancelarija 317
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM
vrši se na žiroračun broj: 134-010-0000042994, vrsta prihoda
722631, općina 103
(A-14669-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: