Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka uniformi i dijelova uniformi za potrebe Policijske akademije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-177/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt osoba: Jasminka Ademović
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200742210000
Telefon: 033280020
Faks: 033590218
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uniformi i dijelova uniformi za potrebe Policijske
akademije po LOT-ovima
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka uniformi i dijelova uniformi za potrebe Policijske
akademije po LOT-ovima
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
13.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Dom policije, Tina Ujevića 1, Sarajevo, press sala
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i
ovjerenog pismenog zahtjeva
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Jasminka Ademović i Adisa Vesnić
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Jasminka Ademović i Adisa Vesnić
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, Protokol, soba br.2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
Elektronska po{ta: mat-fin@fmup.gov.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uniformi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka uniformi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
160.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Najkasnije do 30.12.2014. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Policijska akademija FMUP-a, Dobojska 32, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka dijelova uniformi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka dijelova uniformi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
32.300,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Najkasnije do 30.12.2014. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Policijska akademija FMUP-a, Dobojska 32, Sarajevo
(A-14688-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: