Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kamiona-kiper (polovan) i buldozera (polovan)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 66-1-1-1-281/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJP"Sarajevo-šume"d.o.o.Sarajevo
Kontakt osoba: Ismet Maslan, dipl. ing. šum.
Adresa: Maršala Tita 7/2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200630090001
Telefon: 033219173
Faks: 033219172
Elektronska po{ta: saljovic@sarajevo-sume.ba
Internet adresa:www.sarajevo-sume.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Kamion-kiper (polovan) i buldozer (polovan)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
20.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 7,00 KM sa uračunatim pdv-om
po jednom lotu
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.10.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Ul. M.tita 7/II, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponuda za javnu nabavku roba broj:0103-2259-6/14-ne otvaraj
dostavljaju se na adresu: KJP "Sarajevo šume" doo sarajevo, ul. M.
Tita 7/II, Sarajevo. Tenderska dokumentacija se može uplatiti na
žiro račun broj:161-00367200-40 otvoren kod Raiffeisen bank dd
Sarajevo. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije na uvid
donijeti uplatnicu o otkupu iste, odnosno pismenim zahtjevom
ponuđača biće poslata poštom.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kamion-kiper (polovan)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana zaključenja do 31.12.2014.g.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fcco Centralni magacin Preduzeća
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Buldozer (polovan)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
140.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
od dana zaključenja do 31.12.2014.g.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fcco Centralni magacin Preduzeća
(A-14835-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: