Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ulja i maziva opšte namjene, ulja i maziva specijalne namjene, spreja, paste, CO2 i nabavka pogonskog goriva za letilice

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 237-1-1-1-601/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Željko Perić
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Državna razina
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 4
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka po LOT 1,2,3 i 4
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka ulja I maziva opšte namjene, ulja i maziva specijalne
namjene, nabavka spreja, paste, CO2... i nabavka pogonskog goriva
za letilice.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Buđet BiH
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kaouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kaouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kaouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 13.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:22.10.2014 Vrijeme:10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.10.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
punomoć na osobu za podizanje TD poslati na fax 033-286-697
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVA ULJA I MAZIVA OPŠTE NAMJENE
II. Ukupna količina ili obim ugovora
KaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
155.237,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
LB Butile
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavke ulja I maziva specijalne namjene
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
18.615,38 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
LB Butile
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 3
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka sprej, past , CO2
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
7.128,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
LB Butile
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 4
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka ulja za zrakoplovstvo
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kaouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.102,56 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
LB Butile
(A-14719-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: