Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 11:54

(poništenje postupka) Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke beskontaktnih toplomjera zaštitnih rukavica, dezinfekcionih sredstava, zaštitnih medicinskih odijela i vizira za potrebe Biračkih odbora na području opštine Šamac, lot 2

Izvor: Akta.ba, 08.12.2020.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE ŠAMAC

Godina XXVI

Broj 18

Utorak, 8. decembar 2020. godine

 

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik opštine Šamac d o n o s i:

 

O D L U К U

O PONIŠTENJU POSTUPКA za nabavku robe

 

„Nabavka beskontaktnih toplomjera, zaštitnih rukavica, dezinfekcionih sredstava, zaštitnih medicinskih odijela i vizira za potrebe Biračkih odbora na području opštine Šamac“ za LOT2

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke za nabavku robe „Nabavka beskontaktnih toplomjera, zaštitnih rukavica, dezinfekcionih sredstava, zaštitnih medicinskih odijela i vizira za potrebe Biračkih odbora na području opštine Šamac“ za LOT2 pokrenut na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 01-022-308/2020 od 05.11.2020. godine putem direktnog sporazuma, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za navedeni lot.

 

Član 2.

Predmetna nabavka je podijeljena na dva lot-a:

1) LOT1 obuhvata nabavku beskontaknih toplomjera, zaštitnih rukavica i dezinfekcionih sredstava. Procijenjena vrijednost za LOT1 iznosi 1.600,00 КM bez PDV-a, odnosno 1.872,00 КM sa PDV-om i 2) LOT2 obuhvata nabavku zaštitnih medicinskih odijela i vizira. Procijenjena vrijednost za LOT2 iznosi

2.000,00 КM bez PDV-a, odnosno 2.340,00 КM sa PDV-om.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Šamac“.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Кancelariji za razmatranje žalbi BiH posredstvom ugovornog organa, u roku od 5 (pet) dana od dana javnog objavljivanja odluke.

 

Broj: 01-022-308/2020

Datum, 10.11.2020. god.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: