Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.12.2020. 08:09

(aukcija) Nabavka kopir aparata i printera

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

205-7-1-151-3-14/20



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRAVOBRANILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200824960007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elma Hodžić
Adresa Džemala Bijedića 39
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 803-001
Faks (033) 803-001
Elektronska pošta info@pbr.gov.ba
Internet adresa www.pbr.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme (kopir aparata i printera)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme (kopir aparata i printera)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.12.2020. 10:15

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 16.12.2020. 10:20


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - nabavka kopir aparata

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - nabavka kopir aparata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31710000-6 Elektronska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
1 komad (do 5.000 KM sa pdv-om)

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

max 15 dana (od dana obostranog potpisa ugovora)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.12.2020. 10:15

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.12.2020. 10:20



ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - nabavka printera

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - nabavka printera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31710000-6 Elektronska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
3 komada (do 1.500 KM sa pdv)

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1282,05

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

max 15 dana (od dana obostranog potpisa ugovora)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.12.2020. 10:15

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.12.2020. 10:20

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: