Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.12.2020. 12:29

(aukcija) Nabavka hemikalija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1365-7-1-159-3-17/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB 4200091870006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nedžad Ražanica
Adresa Zmaja od Bosne 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 225-727
Faks (033) 667-429
Elektronska pošta n.razanica@ppf.unsa.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Hemikalije


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Hemikalije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumetaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu-Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, ul. Zmaja od Bosne 8., Sarajevo (Kampus Univerzziteta)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je dato u tenderskoj dokumetaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je dato u tenderskoj dokumetaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumetaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumetaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.12.2020. 12:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet ul. Zmaja od Bosne
8., 71000 Sarajevo (Kampus Univerziteta)
Datum i vrijeme 21.12.2020. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: